NDSi VS NDSL (畫面、系統界面)

原文 :新旧对比 任天堂NDSi NDSL差异评测

【界面亮度對比】

NDSi有五級亮度,NDSL為最高為4級,不過兩台主機的最高亮度效果相同。NDSi_VS_NDS-20081031172601213NDSi_VS_NDS-20081031172743837

No comments

Back to Home

NDSi VS NDS (外觀比較)

原文 :新旧对比 任天堂NDSi NDSL差异评测

【有側開關位置改變】

NDSL的電源開關鍵在機身右側,NDSi機身右側的變成了SD卡槽,NDSi支持SDHC規格SD卡。

NDSi_VS_NDS-20081031172432228
NDSi_VS_NDS-20081031172433447

No comments

Back to Home